Rzecz o naszych lasach

Jak nie dopuścić do pożaru lasu?

adm  , 10 kwiecień 2018, 14:07
Lasy Nadleśnictwa Krotoszyn zaliczone są do kategorii II (średniej) zagrożenia pożarowego.
Jak nie dopuścić do pożaru lasu?

Zgodnie z obowiązującą instrukcją bieżące zagrożenie pożarowe określa skala czterostopniowa. Zagrożenie jest wyznaczane na podstawie wilgotności ściółki i powietrza oraz stopnia opadów. Stopień 0 oznacza brak zagrożenia, I – zagrożenie małe, II – zagrożenie średnie, III – zagrożenie duże.

Sprawny system
Wiek i skład gatunkowy sprawiają, że polskie lasy należą do najbardziej palnych w Europie Środkowej. Ich ochrona przeciwpożarowa oparta jest na sprawnym i skutecznie działającym systemie, dzięki któremu możliwe jest szybkie wykrywanie pożarów, alarmowanie odpowiednich służb ratowniczych i prowadzenie akcji gaśniczych. Elementy tego systemu to: punkty alarmowo-dyspozycyjne we wszystkich regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych i nadleśnictwach, sieć tzw. dostrzegalni przeciwpożarowych, z których prowadzi się obserwacje lasów, sieć punktów prognostycznych i pomocniczych wyposażonych w aparaturę do pomiaru wilgotności ściółki sosnowej i powietrza, sieć łączności radiotelefonicznej, sieć dojazdów pożarowych, bazy sprzętu do gaszenia, sieć punktów czerpania wody oraz pasy przeciwpożarowe oddzielające las od obiektów stanowiących zagrożenie (np. parkingi leśne, linie kolejowe, zakłady przemysłowe, drogi publiczne).

Stanie maszt z kamerami
29 marca w Nadleśnictwie Krotoszyn uruchomiony zostanie punkt alarmowo-dyspozycyjny. – Osoba dyżurująca w tym puncie, w siedzibie naszego nadleśnictwa, dysponuje wszystkimi potrzebnymi numerami telefonów, ma również dokładną mapę rejonu. Koordynuje działania w razie pożaru – mówi Tobiasz Szczesnowski, specjalista ds. technologii i organizacji prac leśnych w Nadleśnictwie Krotoszyn. Nasze nadleśnictwo dysponuje przyczepką ze sprzętem gaśniczym i samochodem wyposażonym w moduł gaśniczy, którym porusza się Straż Leśna. W przypadku pożaru na zmianę pracują dwie brygady, a dodatkowa osoba pełni dyżur w nadleśnictwie. Zazwyczaj brygada zabezpiecza miejsce pożaru i oznakowuje miejsce dojazdu dla straży pożarnej.
W pobliskim Nadleśnictwie Milicz, w Zwierzyńcu, stoi wieża, z której można dostrzec dym lub pożar, także na naszym terenie. W takich sytuacjach nasze nadleśnictwo natychmiast informowane jest o zagrożeniu, a jego usytuowanie określa się na podstawie azymutu. Przy samym nadleśnictwie w Krotoszynie powstanie do 2019 r. wysoki na ok. 40 m maszt. Na górze będzie kilka kamer i detektor dymu. – Odchodzi się od tego, że na wieży siedzi człowiek, na rzecz obsługi przez monitoring – mówi T. Szczesnowski.
W okresie zwiększonego zagrożenia pożarowego działają również leśne bazy lotnicze. Stacjonują w nich samoloty, wykorzystywane do patrolowania obszarów leśnych i gaszenia pożarów. Najbliższa leśna baza lotnicza jest na lotnisku w Michałkowie k. Ostrowa Wlkp.

Gdy ściółka jak pieprz...
Okresowy zakaz wstępu do lasu to sposób na zapewnienie bezpieczeństwa – z jednej strony człowiekowi, z drugiej lasom i ich mieszkańcom. Wprowadzany jest decyzją nadleśniczego w przypadku występowania dużego zagrożenia pożarowego – jeżeli przez kolejnych pięć dni wilgotność ściółki sosnowej, mierzona o godz. 9.00 rano, jest niższa niż 10 proc. Pozwala to na zmniejszenie zagrożenia. Za nieprzestrzeganie zakazu wstępu grozi mandat w wysokości 500 zł. W naszym nadleśnictwie od wielu lat takiego zakazu nie wprowadzano.
Od kwietnia do 31 października leśnicy codziennie określają stopień zagrożenia na podstawie pomiaru wilgotności ściółki sosnowej w lesie, wilgotności powietrza oraz współczynnika opadowego.

Brak wyobraźni
Największe zagrożenie na terenach leśnych wywołuje nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych przez ludzi przebywających w lesie. W lasach i 100 m od nich nie można używać otwartego ognia. Zagrożenie wiąże się nieostrożnością oraz nagminnym naruszaniem przepisów, a przede wszystkim:
–    używaniem otwartego ognia w lasach, paleniem papierosów, ognisk, używaniem grilli,
–    wyrzucaniem niedopałków papierosów z przejeżdżających samochodów i pociągów,
–    wypalaniem roślinności i pozostałości rolniczych.
Często zdarzają się również, niestety, umyślne, podpalenia oraz przeniesienia pożarów z terenów pól czy nieużytków.

Gdy jest sucho...
Podatność lasów na pożary zależy od pogody. Wpływa ona na wilgotność ściółki, której spadek poniżej 28 proc. znacznie zwiększa zagrożenie. Las jest doskonałym materiałem palnym, jednak aby powstał pożar, musi istnieć źródło ognia. To człowiek odpowiada za ponad 90 proc. pożarów lasów. Większość z nich występuje przy najwyższym, III stopniu zagrożenia.
Z reguły pali się poszycie leśne, zarośla i pojedyncze drzewa. Utrzymujące się wysokie temperatury powodują wysychanie ściółki i roślinności dna lasu. Najniebezpieczniejszy jest pożar młodego lasu. W takich drzewostanach ogień w pokrywie ściółkowej łatwo staje się pożarem wierzchołkowym, trudnym do ugaszenia.
Sebastian Pośpiech

Artykuł wyświetlono 635 razy