Rzecz Krotoszyńska nr 958 (35)

Kazimierz Kłopocki (1930 – 2013)

(wil), 03 wrzesień 2013, 13:05
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Kazimierz Kłopocki urodził się 19 listopada 1930 r. w Chwaliszewie, gdzie jego rodzice posiadali gospodarstwo rolne. Tam też uczęszczał do szkoły podstawowej. W 1945 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum i Liceum Administracyjno-Handlowym w Krotoszynie, które ukończył w 1951 r. W listopadzie 1953 r. – na zakończenie zasadniczej służby wojskowej – otrzymał pierwszy stopień oficerski.
Kazimierz Kłopocki (1930 – 2013)

Pracę zawodową rozpoczął, jako księgowy, w 1953 r. w Państwowych Zakładach Zbożowych w Miliczu, a po zawarciu związku małżeńskiego w 1955 r. pełnił funkcję sekretarza Zarządu Powiatowego Związku Samopomoc Chłopska w Krotoszynie. Od 1957 r. był kierownikiem działu zbytu, zaopatrzenia i transportu w Zakładach Przemysłu Terenowego. W latach 1963-1967 kierował działem zaopatrzenia materiałowego w miejscowej jednostce wojskowej.  Później – na polecenie władz powiatowych – został przeniesiony na stanowisko dyrektora handlowego w Państwowych Zakładach Zbożowych w Krotoszynie.
W 1968 r. Kazimierz Kłopocki został przeniesiony do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, gdzie do 1975 r. kierował wydziałem handlu i przemysłu. Z chwilą reorganizacji administracji państwowej podjął pracę w Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Pracy w Krotoszynie (1975-1980 wiceprezes zarządu). W latach 1976-1981 był prezesem Klubu Sportowego Astra, a w latach 1980-1982 wiceprezesem Chemicznej Spółdzielni Pracy w Krotoszynie. Pełnił także funkcje dyrektora WZGS Kalisz (ZH Krotoszyn), a w 1993 r. kierownika budowy zakładu produkcji cukierków na kontrakcie w ZSRR z ramienia POLCOOP-u.
W 1998 r. – już jako emeryt – Kazimierz Kłopocki otworzył w Krotoszynie restaurację Cristal, która stała się znanym w mieście przedsiębiorstwem rodzinnym.
Był wielkim sympatykiem sportu i krotoszyńskiej Astry. Należał do głównych organizatorów pamiętnego jubileuszu 50-lecia klubu oraz inicjatorem wręczenia Astrze sztandaru ufundowanego przez mieszkańców Krotoszyna. Tym sztandarem sportowcy żegnali Go w czasie pogrzebu.
Po ustąpieniu z funkcji prezesa (1982) Kazimierz Kłopocki aż do roku 2006 był blisko swojego klubu, pełniąc funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej. Astrowicze zawsze mogli liczyć na Jego bezinteresowną pomoc i wsparcie poprzez m. in. udostępnianie pomieszczeń restauracji na różnego rodzaju spotkania.
Kazimierz Kłopocki był odznaczony m. in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową Za Zasługi dla Rozwoju Województwa Poznańskiego, Złotą Honorową Odznaką KKS Astra, odznaką i tytułem Honorowy Prezes KKS Astra.
 

Artykuł wyświetlono 2047 razy
Komentarze do artykułu
Dodaj komentarz