Politech Poznań
01:40 07-06-2015

Aż 208 potencjalnych pracowników, stażystów i praktykantów z powiatu krotoszyńskiego czeka na pracodawców w darmowym serwisie system.zawodowcy.org.

Po bezpłatnej i szybkiej rejestracji na platformie internetowej system.zawodowcy.org można znaleźć pracownika, praktykanta lub stażystę z kwalifikacjami precyzyjnie dopasowanymi do potrzeb. Do dyspozycji pracodawców jest niemal 20 tys. uczniów i absolwentów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych. W tym 208 z powiatu krotoszyńskiego.
Jak to działa? Właściciel firmy czy specjalista ds. kadr szczegółowo określa w systemie jakich osób szuka. W odpowiedzi automatycznie otrzymuje informację o kandydatach z odpowiednimi umiejętnościami w formie listy osób uszeregowanych według procentowego wskaźnika dopasowania kompetencji. Na rozmowę kwalifikacyjną zaprasza więc tylko te osoby, które odpowiadają mu najbardziej, gdyż mają odpowiednie umiejętności i wiedzę. Kilkadziesiąt godzin zaoszczędzonych na żmudnym przeglądaniu CV poza systemem może przeznaczyć na odpoczynek lub pracę nad innymi projektami firmy.
Wielkopolskie firmy dzięki temu, opracowanemu przez Politechnikę Poznańską, systemowi znalazły już 3500 pracowników, stażystów i praktykantów.
Formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie system.zawodowcy.org.

Projekt Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe to projekt systemowy realizowany w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.2). Liderem w projekcie jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Partnerem Politechnika Poznańska. Projekt powstaje we współpracy z partnerami i instytucjami współpracującymi, m.in. wielkopolskimi Starostwami Powiatowymi, Powiatowymi Urzędami Pracy, organizacjami pracodawców z Wielkopolski oraz wieloma instytucjami związanymi z kształceniem zawodowym i rynkiem pracy.

Marian Jankowski
19:33 08-06-2015

Nie można tego ukrywać co się zauważa a które podważa autorytet miasta.Miasto Krotoszyn i można zauważyć germanizacje narzucającą.Według mnie ta germanizacja nie jest narzucana urzędowo a jest to jakaś prywata która usiłuje stworzyć sobie pewny przywilej.
Obecna polityka staje się niebezpieczna i konflikt zbrojny w progu a to może znaczyć,że Polak polakowi będzie nieprzyjazny i śmierci nie da się uniknąć.
Dziwne dziś takie pojęcie jak się o śmierci piszę - ale całość tak się jakoś układa i gdzieś tego jest przyczyna.Germanizacja ( jeżeli ma miejsce ) i czy czasami nie za daleko.

Odpowiedz