Swojskie czytadła

Okno z widokiem na smutek

Okno z widokiem na smutek - Paweł Władysław Płócienniczak. Wydanie pierwsze. Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2010, s. 64, twarda oprawa. Okładka i fotografie wewnątrz - P.W. Płócienniczak. Książka do nabycia w księgarniach krotoszyńskich: Dom Książki (Rynek), Lektorat Plus (ul. Koźmińska) oraz na terenie całego kraju. Tomik znajduje się także w zbiorach Biblioteki Narodowej oraz najważniejszych polskich bibliotek.

KROTOSZYN I OKOLICE. TOM IV

Czwarty tom serii Krotoszyn i okolice pod red. Józefa Zdunka zdominowała tematyka związana z 90. rocznicą Powstania Wielkopolskiego. W każdym z działów periodyku odnajdujemy materiały na jego temat. Na pierwszy plan wysuwa się artykuł Pawła Hadrycha Kilka refleksji na temat Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, w którym autor obala mity związane powstańczą historią ziemi krotoszyńskiej. Robi to zresztą w sposób przemyślany i poparty historyczną wiedzą. Wśród autorów innych tekstów związanych z powstaniem są m. in. Józef Ciesielski, Jerzy Durkalec, Monika i Zenon Voelkelowie czy Józef Zdunek. Tom przynosi także materiały z historii najbliższej, XX-wiecznej. Przybliżają one dzieje miejscowej stacji kolejowej i Krotoszyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Krotoszyn i okolice. T. IV. Opracowania i materiały źródłowe. Praca zbiorowa pod red. Józefa Zdunka, Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej, Krotoszyn 2008, s. 254. Do nabycia w księgarni Dom Książki (Krotoszyn, Rynek) i w Muzeum Regionalnym im. H. Ławniczaka (Pl. Jana Pawła II).

Kronika Wielkopolski. Nr 3. Rok 2007.

Kolejny numer periodyku Kronika Wielkopolski przynosi bogaty blok publikacji na temat współczesności i historii Krotoszyna. Wśród autorów tekstów i zdjęć są m. in. Witold Blandzi, Marcin Pawlik, Sławomir Pałasz. Wielu z nich było lub jest związanych z Rzeczą Krotoszyńską. Paweł Hadrych pisze o Księstwie Krotoszyńskim, a Andrzej Kowalik o Niemcach mieszkających tu w latach międzywojennych. Starosta Leszek Kulka nakreśla w wywiadzie specyfikę powiatu i zadania stojące przed urzędem. Są też teksty o obrazujące gospodarczy, kulturalny i sportowy charakter ziemi krotoszyńskiej. Kronika Wielkopolski. Nr 3 (123). Rok 2007. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2007, s. 227. Do nabycia w Centrum Informacji Turystycznej w Kaliszu (ul. Garbarska 2) i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Poznaniu (ul. Prusa 3).

KROTOSZYN I OKOLICE. TOM III

Kolejny tom serii składa się z opracowań, biografii i materiałów źródłowych. Rozmaitość tekstów jest duża - od dziejów kobierskiego kościoła i rzeźb przydrożnych poprzez tematy okupacyjne do współczesnej historii gospodarczej. W drugiej części obok portretów duchownych przywołano wspomnienie o prof. Zuzannie Zmitrowicz oraz niezwykle ciekawy rys Joanny Tomaszewskiej o Antonim Antczaku, wywodzącym się z Wolenic toruńskim wydawcy i polityku. W części źródłowej wśród autorów pojawia się m. in. nazwisko Rafała Witkowskiego z UAM. Edytorska inicjatywa zespołu dr Zdunka zasługuje na najwyższą uwagę. Przywołuje zdarzenia i ludzi, o których zapominać nie wolno. Witkowskiego i Zdunka nominowała niegdyś do swoich tytułów, powoływana przez Rzecz Krotoszyńską kapituła Krotoszynianina Roku. Krotoszyn i okolice. Tom III. Opracowania i materiały źródłowe. Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Zdunka, Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej, Krotoszyn 2007, s. 280. Do nabycia w księgarni Dom Książki (Krotoszyn, Rynek) oraz w Muzeum Regionalnym im. H. Ławniczaka (Pl. Jana Pawła II).

KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA POCZTÓWCE I FOTOGRAFII Z LAT 1898-1918

Album przedstawiający widoki Koźmina Wielkopolskiego z przełomu XIX i XX wieku. Zawarto w nim 91 najstarszych fotografii pochodzących głównie z kolekcji Daniela Szczepaniaka, krotoszyńskiego muzeum i Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Pocztówki - kolorowe, jak i czarno-białe - podzielono na sześć grup tematycznych. Wydawnictwo zostało wzbogacone o starannie przygotowany katalog oraz plan miasta z 1914 roku. Stare zdjęcia dokumentują najciekawszy okres w historii miasta (od 1887 roku było stolica powiatu koźmińskiego). Autor polsko-niemieckiego wydawnictwa jest pracownikiem Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie. Daniel Szczepaniak, Koźmin Wielkopolski na pocztówce i fotografii z lat 1898-1918. Koschmin. Stadtansichten auf Ansichtskarten und Photographien aus den Jahren 1898-1918, Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim, Koźmin Wielkopolski 2007, s. 70. Do nabycia w Muzeum Regionalnym im. H. Ławniczaka w Krotoszynie, w koźmińskiej Bibliotece Publicznej przy Starym Rynku 22 oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

HISTORIA DOBRZYCKIEGO HARCERSTWA W HUFCU KROTOSZYN W LATACH 1918 - 1950

Opracowania nt. jednej z drużyn harcerskich należących do hufca krotoszyńskiego podjął się emerytowany profesor Kołłątaja, Stefan Dylewski. Autor zestawia ocalałe od zapomnienia fakty, począwszy od lat trzydziestych, kiedy to w Dobrzycy powołano drużynę im. Tadeusza Kościuszki. Sporo miejsca poświęca okupacji oraz latom czterdziestym. Stefan Dylewski, niegdyś zastępowy dobrzyckiej drużyny, zdaje sobie sprawę, że zebrane materiały są dość ubogie i apeluje o kontynuowanie badań. Niemniej książeczka zaopatrzona w fotografie, relacje świadków oraz bibliografię imponuje. Tym bardziej, że wydana została przez samego autora. Stefan Dylewski, Historia dobrzyckiego harcerstwa w hufcu Krotoszyn w latach 1918 -1950. W setną rocznicę skautingu 1907 - 2007, wydanie prywatne, Dobrzyca 2007, s. 36. Do nabycia w Muzem Regionalnym im. H. Ławniczaka w Krotoszynie.

KROTOSZYN I OKOLICE. Tom II

Drugi tom książki wydanej przez Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej zawiera m.in. teksty o Powstaniu Wielkopolskim, wyborach samorządowych w roku 1921, historii Wytwórni Sprzętu Mechanicznego, Szkoły Drogistowskiej, Seminarium Nauczycielskiego oraz Szkoły Podstawowej w Biadkach. W książce umieszczono też kolejne biografie zasłużonych krotoszynian, wspomnienia powstańców wielkopolskich i kilka interesujących tekstów źrółowych, na przykład statut cechu młynarzy z XVIII wieku. Krotoszyn i okolice. Tom II. Opracowania i materiały źródłowe. praca zbiorowa pod redakcją Józefa Zdunka, Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej, Krotoszyn 2006, s. 300. Do nabycia w księgarni Dom Książki (Krotoszyn, Rynek).

JAKIM CUDEM JESZCZE ŻYJĘ

Znany krotoszyński pediatra opisuje swe okupacyjne, dramatyczne przeżycia. Książka obejmuje czas od wysiedlenia z Krotoszyna w 1939 r. do ucieczki z obozu w Buchenwaldzie w obliczu zbliżającego się w 1945 r. frontu alianckiego. Autor odsłania m.in. kulisy konspiracyjnej produkcji broni dla AK w suchedniowskiej fabryce, za którą został aresztowany przez gestapo i uwięziony w Kielcach, a potem wywieziony do w KL Auschwitz-Birkenau. Bogdan Kolasiński, Jakim cudem jeszcze żyję, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2006, s. 175 Do nabycia w księgarni Dom Książki (Krotoszyn, Rynek)

BAR LOEBEL MONASCH 1801 - 1879. PAMIĘTNIK

Najbardziej znany krotoszyński drukarz, Bar Loebel Monasch, zaczął spisywanie wspomnień dopiero w 1855 roku. Przygotowane do druku i opatrzone historią gminy żydowskiej w Krotoszynie przez dra Rafała Witkowskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, stanowią nieocenione źródło wiedzy. Publikację uzupełniają aneksy, m.in. spis książek wydanych przez Monascha, materiały z archiwów, fotografie rodziny słynnego drukarza. Pamiętnik Bar Loebel Monascha czyta się jak najciekawszą powieść pokazującą człowieka niezwykłej siły psychicznej, wiary i nadziei, a przy tym rozmiłowanego w swej pracy. Bar Loebel Monasch, Lebenserinnerungen. Memoirs. Pamiętnik, wstęp i opracowanie: Rafał Witkowski, Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej, Poznań 2004, s. 362 Do nabycia w Muzeum Regionalnym im. H. Ławniczaka w Krotoszynie.

CHOPIN NA TRAKTACH WIELKOPOLSKI POŁUDNIOWEJ

Jakie były związki Fryderyka Chopina z Antoninem i Wielkopolską oraz książęcą rodziną Radziwiłłów? Ile razy i kiedy największy polski kompozytor odwiedził południową część naszego regionu? Którędy podróżował, gdzie się zatrzymywał? Książka Henryka F. Nowaczyka daje odpowiedź na te i wiele innych pytań. Wymagała czasochłonnego, długotrwałego sprawdzania faktów w archiwach, czego efektem jest odtworzenie przez autora okoliczności, w jakich przebiegały podróże Fryderyka Chopina, przede wszystkim jego przejazdy traktami Wielkopolski Południwej. Napisana żywym, interesującym językiem uchyla również rąbka tajemnicy na temat ówczesnego życia towarzyskiego. Henryk F. Nowaczyk, Chopin na traktach Wielkopolski Południowej, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Kalisz 2006, s. 175 Do nabycia w recepcji pałacu w Antoninie.

Z KOŁŁĄTAJEM NIEUSTANNIE

Taki tytuł nosi książka wydana z okazji czerwcowego zjazdu koleżeńskiego w 170-lecie krotoszyńskiego LO im. Hugona Kołłątaja i rozdawana uczestnikom tego spotkania. Czterooosobowy zespół redakcyjny złożony z absolwentów LO (Maciej Czachorek, Romana Hyszko, Włodzimierz Łybacki, Maria Rossa) pracował pod kierunkiem emerytowanego dyrektora placówki-jubilatki, Stefana Koniecznego. Wydawnictwo, opatrzone licznymi ilustracjami i kopiami starych dokumentów, zawiera między innymi kalendarium najważniejszych zdarzeń ze 170-letniej historii szkoły, słowo o jej patronie, krótkie biogramy dawnych nauczycieli, listę absolwentów (począwszy od roku 1858). Czytelnik znajdzie tu także opis zjawisk charakerystycznych dla najstarszej krotoszyńskiej szkoly średniej, jak na przykład wieloletniej współpracy z gimnazjum w niemieckim Dierdorfie czy działalności stowarzyszenia wychowanków i nauczycieli. Z Kołłątajem nieustannie, redakcja: zespół pod kierunkiem Stefana Koniecznego, Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie, Krotoszyn 2006, s. 164 Do nabycia w sekretariacie I LO przy ul. Kołłątaja.

NOWA KSIĄŻKA BERNARDA NOWAKA

Tym razem nie o Krotoszynie, a o nieodległych Smolicach. I nie przewodnikowo, a literacko. Autorem prezentowanej na głównej stronie Rzeczy książki jest lubelski pisarz Bernard Nowak, który w tytułowych Smolicach spędził wczesną młodość. To miały być tylko wspomniki, ale, jak to czasem bywa, w trakcie pisania wszystko się skomplikowało. Opowiadania zaczęły żyć swoim, dość samodzielnym życiem. Ci, którzy uznają, że coś w nich oderwało się od prawdy, będą mieli rację. Bo postaci, o których mowa, nie są do końca tymi, które znalem. Dokładniej mówiąc, są i nie są. Podobnie, jeśli chodzi o opisane historie, Niemal wszystko zdarzyło się rzeczywiście, ale komuś innemu i w innym czasie. Wszystko się wymieszało, poprzestawialo. Pomyliło jak we śnie - czytamy w słowie odautorskim. Bernard Nowak wydał wcześniej dwie powieści: Cztery dni Łazarza i Taniec Koperwasów. Druga były nominowana do Paszportów Polityki i do Nagrody im. Józefa Mackiewicza, otrzymała Nagrodę Literacką im. Bolesława Prusa. Autor jest prezesem Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. B. Nowak, Smolice nr 86, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Lublin 2006, s. 222 Do nabycia w księgarniach: Dom Książki (Rynek) i Lektorat Plus (ul. Koźmińska).

POWIAT KROTOSZYŃSKI

- to najnowszy, wydany przez starostwo w listopadzie 2005 r., bogato zilustrowany album, przedstawiający nasze strony w języku polskim, niemieckim i angielskim. Podaje krótką charakterystykę rejonu, przypomina jego historię, opisuje zabytki i szlaki turystyczne. Oddzielnie prezentuje każdą z gmin powiatu. Zawiera skondensowany informator z adresami najważniejszych urzędów i instytucji. Końcową część wydawnictwa poświęcono gospodarce - reklamują się w niej najważniejsze miejscowe firmy. Powiat krotoszyński, Serigraph, Bydgoszcz 2005, s. 38 Folder kolportowany nieodpłatnie przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie.

Więcej z kategorii
Krotoszynianin spadł z rampy i zginął na miejscu
15 grudnia ok. północy na ul. Benickiej w Krotoszynie znaleziono ciało mężczyzny. Jak się okazało, spadł z rampy, z wysokości ok. 1,5 m.
Sebastian Pośpiech
Zabijał karpie gilotyną bez ogłuszania
Na krotoszyńskim targowisku mężczyzna zabijał karpie odcinając głowę tępą gilotyną. Ryby nie były wcześniej ogłuszane. Drastyczny film trafił do sieci, a sprzedawca...
Sebastian Pośpiech
Protest w sądzie. Wszystkie rozprawy odwołane
Wszyscy pracownicy administracyjni Sądu Rejonowego w Krotoszynie poszli na zwolnienia lekarskie. W tym tygodniu praktycznie nie odbywają się żadne rozprawy.
Sebastian Pośpiech
Protest mieszkańców Borzęciczek
Mieszkańcy Borzęciczek i przyległych miejscowości nie chcą na swoim terenie kolejnej chlewni. Dali temu wyraz podczas zebrania z 5 grudnia.
(pik)