RSS Tag: inwestycje

Rewolucja w Orpiszewie
Sołtys Orpiszewa Robert Chmielarz cieszy się oddaną niedawno do użytku ul. Wiśniową. Zapowiada również kolejne inwestycje: chodniki i boisko.
Gracjan Jaworski
Kolejni inwestorzy w Sulmierzycach
Grunty inwestycyjne przy ul. Odolanowskiej w Sulmierzycach cieszą się niezwykłym zainteresowaniem. Na sprzedanym przez miasto terenie powstaną dwa kolejne przedsiębiorstwa.
Gracjan Jaworski
Gorące spotkanie w sprawie sali w Dzierżanowie
Mieszkańcy Dzierżanowa są niezadowoleni z kolejności, w jakiej mają być remontowane świetlice w wioskach gminy Krotoszyn. Uważają, że ich budynek najbardziej potrzebuje remontu.
Gracjan Jaworski
Ćwierć wieku sołtysowania
Za niecały rok Stanisław Zawodny będzie obchodził 25-lecie swojego sołtysowania w Wałkowie. - Potem zamierzam zrezygnować z funkcji - zapowiada.
Agnieszka Marciniak
„Ubogie” Kobierno zazdrości Tomnicom?
Gmina Krotoszyn przeznaczy 50 tys. zł na budowę przystanku rowerowego w Tomnicach. Propozycja władz wywołała długą i burzliwą dyskusję na sesji.
Agnieszka Marciniak
Budżet napięty jak struna
Burmistrz Maciej Bratborski przedstawił ostatnio radnym projekt przyszłorocznego budżetu. - Budżet jest bardzo napięty. Pole manewru mamy znikome - poinformował.
Agnieszka Marciniak
Ruszają remonty dróg
W tym roku krotoszyński magistrat ma zamiar wyremontować sześć dróg, w tym dwie wiejskie i cztery miejskie.
Agnieszka Marciniak
Miliony na modernizację oczyszczalni
Krotoszyn pozyskał kilkanaście milionów złotych na modernizację oczyszczalni ścieków. 31 lipca burmistrz Julian Jokś podpisał w Poznaniu, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aneks do umowy o dofinansowaniu inwestycji polegającej na porządkowania gospodarki wodno-ściekowej Krotoszyna.
Sebastian Pośpiech
 Jakie inwestycje planuje gmina?
Kiedy burmistrz Maciej Bratborski przedstawił radnym projekt Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, obejmującego lata 2014 - 2018, nie wszyscy byli usatysfakcjonowani.
Agnieszka Marciniak